Erlandsson Bygg

Sveriges största privatägda byggföretag.

Två byggarbetare

Vi är din kompletta samarbetspartner!

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.

Våra tjänster

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Erlandsson Bygg har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi lever upp till lagstiftningen inom miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor.

Läs mer
CSR

På gång


Just nu byggs Stockholms mest moderna stadsdel upp i ett industrihistoriskt värdefullt område. Norra Djurgårdsstaden var länge en central punkt […]


Fler projekt

Senaste nyheter

2018-05-08 / Stockholm

Se vår film om personligt fallskydd

På säkerhetsdagen den 27 april utfördes en utbildning för Bas-U gällande personligt fallskydd. Teori och övningar leddes av Ramirent och […]

2018-04-11

Jennie Sahlsten på plats som vVD

Den 1 april 2018 tillträdde Jennie Sahlsten som ny vice vd i Erlandsson Byggkoncernen. Härmed positionerar sig Erlandsson ytterligare på partneringmarknaden.