Buildsafe

Vi effektiviserar och digitaliserar på flera sätt bland annat genom att använda oss av BuildSafe i såväl skyddsronder som kvalitet-, miljö- och fuktronder.

Vi rapporterar också olyckor, tillbud, förbättringsförslag och riskobservationer i BuildSafe. Med en samlad statistik kan vi snabbt se tendenser som vi kan agera på direkt.

Verktyget ger oss också positiv erfarenhetsåterföring och ideér som vi kan sprida vidare i flera projekt.

Läs mer om Buildsafe här.