Byggbranschens säkerhetspark

Erlandsson Bygg i Stockholm har varit delaktiga i uppbyggnaden av säkerhetsparken redan från startskedet och ända in i mål genom att bidra med nedlagt arbete både som aktivitetsledare för en station, utveckling av handledarutbildningen samt stationerna och med VU chefen Jenny Moberg som representant i styrgruppen.

Det var självklart för oss att delta när Sveriges Byggindustrier initierat till ett branschgemensamt uppförande av den första säkerhetsparken i Sverige. Målet med parken är att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud och därigenom så klart nollvisionen som betyder att ingen ska dö eller skadas på våra arbetsplatser.

Säkerhetsparken riktar sig till en bred grupp av användare; yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, platschefer, beställare, projektörer m.fl. från hela byggsektorn.

Det finns inte en ensam aktör som kan förändra säkerhetskulturen och nå nollvision på våra arbetsplatser, i det här arbetet måste alla inblandade vara engagerade. Samverkan med organisationer och företag i branschen krävs för att kunna skapa och erbjuda en träningspark med stor bredd och hög kompetens. Det är därför som Erlandsson Bygg också är medlemmar i säkerhetsparkens förening och kommer att utbilda sin personal där.

Parken invigs den 7 oktober, 2019.