”Bygget av Naturum Kosterhavets Nationalpark”

Bygget med Naturum vid Ekenäs, Sydkoster, har gått bra tack vare en mild vinter. Yttermåtten på byggnaden mäter totalt 700 kvadratmeter. En yta som bland annat kommer att fyllas med utställningar, klappakvarium, bildspel och filmer.

Läs mer här, Strömstads Tidning