Byggindustribloggen på plats under övning

Byggindustribloggen närvarade under den räddningsövning som genomfördes i Stockholm på Erlandsson Bygg AB:s arbetsplats. Läs mer här på bloggen.

Byggindustribloggen