Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Vi anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.

Inom affärsområde Byggservice utför vi alla slags reparationer och underhålls­ arbeten åt statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Byggservice på Erlandsson Bygg i Syd är uppdelat i tre affärsområden: Byggservice Södra Skåne som består av Malmö och Trelleborg och Byggservice Norra Skåne.

Våra anställda hantverkare är inte bara  skickliga fack­män utan också proffs på att hantera svåra situationer vid arbeten på till exem­pel skolor, förskolor och kontor eller vid renovering av lägenheter där folk bor under tiden. Våra kunder skall känna sig trygga i vårt sällskap!

Kontakta oss på info.syd@erlandssonbygg.se så tar vi fram en kalkyl till er. Glöm ej att ange var i Skåne projektet är.