CSR & sponsring

Vi tar ansvar.

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Erlandsson Bygg har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi lever upp till lagstiftningen inom miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor.

Läs mer om CSR
Erlandsson Bygg - Erlandssonare

Erlandssonare

Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Bredd
Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter.

Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Närvaro Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.

Värderingar

Laganda – att individen skapar gruppen
Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

Ansvarsfullhet – vi håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

Personlighet – att känna yrkesstolthet
Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En Erlandssonare trivs och är engagerad i det hen gör.