CSR

Vi tar ansvar.

CSR (Corporate Social Responsibility)

För oss handlar CSR och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle. Vi ska ta ansvar för hur vi påverkar vår omgivning, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Det är därför vi har valt att dela upp vårt samhällsansvar i dessa tre kategorier.

Läs om våra värderingar