Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Det handlar om att säkerställa att vi bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam och att vi därmed bidrar långsiktigt till att förbättra samhället.

  • Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015.
  • Vi kontrollerar i riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.
  • Alla anställda får information om och skriver på vår ”Code of Conduct” som handlar om den interna etiken och våra värderingar.
  • Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
  • Vi har tydliga riktlinjer i samarbete med våra underleverantörer. Det kan röra sig om att de anställda har drägliga arbetsförhållanden eller att arbetsplatsen är säker.