Miljöansvar

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen i produktionen som har eller kan leda till negativa effekter för hälsa och miljö.

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentre- prenörerna som också är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001. Cirka 95% av vårt restavfall kan återvinnas eller förbrännas vare sig vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

Vi har en uppdaterad bilflotta som håller högsta miljöklass som är möjligt för verksamheten, minst Euro6. Oavsett kundkrav kontrollerar vi alla byggprodukter och använder oss endast av godkända eller rekommenderade produkter.