Socialt ansvar

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar och bakgrund. Ingen grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser. Därför arbetar vi ständigt med säkerhet, jämställdhet, mångfald och trivsel.

Vårt externa sociala ansvar innefattar att se till att olika grupper inte diskrimineras. Det inbegriper också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Det kan vara genom att underlätta för våra anställda att volontera, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb.