Entreprenad

Inom affärsområde Entreprenad utför vi större ombyggnationer och nybyggna­tioner  åt offentliga och privata fastig­hetsägare såsom kommersiella lokaler, skolor/förskolor och lager/industrilokaler.

Inom affärsområde Entreprenad utför vi större ombyggnationer och nybyggna­tioner  åt offentliga och privata fastig­hetsägare såsom kommersiella lokaler, skolor/förskolor och lager/industrilokaler. Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt  är natur­ligtvis intressanta och spännande på sitt sätt. TE, GE, partnering och samverkans­ projekt eller offentliga byggnader ger oss utmaningar och vi presterar alltid vårt bästa för att vår kunds investering ska få bästa möjliga utfall.

Projektledning, utförande och uppföljning sker konsekvent i väl sammansvetsade team som har nära och öppen kontakt med kunder, myndigheter, arkitekter, konsulter, leverantörer och underentreprenörer. De underentreprenörer och leverantörer som vi handlar upp för våra entreprenader föredrar vi att kalla våra partners. De är noga utvalda och har arbetat med oss under en längre tid. Vi är alla lika beroende av att göra ett perfekt jobb hos kunden.

Kontakta oss på info.syd@erlandssonbygg.se så tar vi fram en kalkyl till er. Glöm ej att ange var i Skåne projektet är.