Fakturering Erlandsson Bygg i Dalarna AB

Fakturor till Dalarna skall ha ett 4-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges, tex. 7766

BANKGIRO: 416-5791
IBAN: SE15 1200 0000 0120 2011 2914
SWIFT: DABASESX

ORG nr: 556777-1901

EDI-faktura
EDI fakturering ej tillgänglig

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura.dalarna@erlandssonbygg.se i PDF-format

Pappersfaktura per post
Erlandsson Bygg i Dalarna AB
Kronvägen 35

771 42  LUDVIKA

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 0240-180 10 eller via mail:victoria.dahlstrom@erlandssonbygg.se