Erlandsson Bygg i Mitt

Med huvudkontoret i Norrköping täcker idag region Mitt Södermanland och Östergötland. Vi har även kontor i Katrineholm och Nyköping.

Broschyr Mitt
Läs vår broschyr!

Region Mitt är vår senaste satsning för att stärka vår position i Mälardalen samt att kunna erbjuda våra befintliga kunder i området en bättre och mer personlig service.