Erlandsson Bygg i Stockholm tecknar avtal med BuildSafe

Erlandsson kompletterar nu säkerhetsarbetet med elektroniska skyddsronder. Genom programmet BuildSafe effektiviseras skyddsronderna och arbetet för säkra arbetsplatser utvecklas.
– Vi är mycket glada över att påbörja samarbetet med BuildSafe och ytterligare utveckla vårt arbete för säkra arbetsplatser och där igenom förstärka Erlandssons säkerhetskultur, säger Erik Åredal, vd Erlandsson Bygg i Stockholm AB.

Läs pressmeddelandet i sin helhet, klicka här.