Erlandsson bygger K57 i Rosendal, Uppsala

Erlandsson har av Aros Bostad fått förtroendet att uppföra cirka 160 moderna topplägenheter i Uppsalas nya stadsdel Rosendal.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.