Erlandssonare

Få företag har byggt upp en så stark laganda som Erlandsson Bygg. Egentligen är receptet enkelt. Genom att vi mår bra och trivs med varandra, vet vi att vi gör ett ännu bättre jobb. Det gäller alla, från chefer och administration till gänget ute på fältet.

Att vara en Erlandssonare: Läs blå boken här

Vi är inte ett hierarkiskt företag utan vi arbetar utifrån en platt och prestigelös organisation. Här pratar alla med alla, och alla delar ansvaret för kvalitet och effektivitet. Ordning och reda gäller. Självklart har vi en tydlig organisation och styrning av såväl små som stora beslut, men vi jobbar tillsammans och kan stötta varandra så att var och en alltid vet vad som ska göras och vilka villkor som gäller. Detta skapar en god laganda och stark motivation bland våra anställda. Personalomsättningen är ovanligt låg, och de av våra medarbetare som varit med länge har alltid viktiga erfarenheter att dela med de yngre. Samtidigt sprids nya idéer och kunskaper snabbt ute på projekten, i fika- och konferensrummen.

Att vara en ”Erlandssonare” har blivit något av ett begrepp i den Västsvenska byggbranschen.

Det är vi stolta över!

{gallery}erlandssonare{/gallery}