Fakturering Erlandsson Bygg i Mitt AB

 För fakturor till Mitt skall ett 8-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges, tex. 31156020

BANKGIRO: 5323-6949

IBAN: SE65 1200 0000 0120 2011 8610

SWIFT: DABASESX

ORG nr: 556717-0963

EDI-faktura
Fakturan skickas till: EDI faktura – Palette Connectivity Services

GLN: 7365567170966

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura.mitt@erlandssonbygg.se i PDF-format

Pappersfaktura per post
Erlandsson Bygg i Mitt AB
Box 11002

600 11 Norrköping

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 011-10 81 00 eller via mail: ekonomi.mitt@erlandssonbygg.se