Fakturering Erlandsson Bygg i Öst AB

BANKGIRO: 484-8479

IBAN: SE37 1200 0000 0120 12011 2809

SWIFT: DABASESX

ORG nr: 556792-0516

EDI-faktura
EDI-fakturering ej möjlig

För fakturor till Öst skall ett 8-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges, tex. 1713 34 55.

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: erlandssonbygg@rekyl.nu i PDF-format

Pappersfaktura per post
Erlandsson Bygg i Öst AB
Fack 1601
FE 956
751 75 Uppsala

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår scanningsleverantör och passerar ej Erlandsson Bygg.

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 018-610 00 80 eller via mail: info.ost@erlandssonbygg.se