Fakturering Erlandsson Bygg i Väst AB

BANKGIRO: 5870-6094

IBAN: SE10 1200 0000 0120 2014 2589

SWIFT: DABASESX

ORG nr: 556351-9163

EDI-faktura
Fakturan skickas till: EDI faktura – Palette Connectivity Services

GLN: 7365563519165

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura@erlandssonbygg.se i PDF-format

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 031-389 00 00 eller via mail: support-ekonomi@erlandssonbygg.se