Fakturering Örebro

Bankgiro 5328-5622
Org nr 556602-0516

Vi tar gärna emot PDF-fakturor via mailadress. Vi kan bara ta emot en faktura per mail. Fakturan ska vara märkt med projektnummer. 

Mailadress: f-eborebro@mail.hogia.readsoftonline.com

Projektnummer:

3XXXXXX
5XXX
5000
5XXXX
6XXX
7XXXXX
8XXX

Adress:

Erlandsson Bygg i Örebro AB
Bettorpsgatan 10
703 69  ÖREBRO

För frågor är Ni välkomna att kontakta oss via telefon 019-310900 eller via mail till anette.kindbom@erlandssonbygg.se