Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt och erbjuder därför olika fakturerings alternativ. 

För att minska pappershanteringen så vill Erlandsson att våra leverantörer skickar fakturor i PDF-format utan fakturakopia och som samlingsfakturor, endast ett projektnummer per faktura. Följs även nedanstående anvisningar skapas förutsättningar för att Ni skall få rätt belopp betalt i rätt tid.

Projektnummer/märkning/ordernummer/littera eller liknande:
Här anges ett 7-siffrigt projektnummer utan bindestreck, t ex 4137020.

Samlingsfakturor:
Vi vill hantera flera samlingsfakturor för att minska antalet fakturor, men då är det viktigt att samlingsfakturan är på ett och samma projekt. Annars reklameras fakturan.

Er referens/kundens referens eller likande:
Här anges för- och efternamn på den person på Erlandsson som har gjort beställningen.

Observera att det för avläsningens skull är viktigt att angivna uppgifter alltid anges på samma ställe på er fakturor.

Om dessa angivna uppgifter såsom projektnummer och referens saknas reklamerar vi fakturan och inväntar ny korrekt faktura.