Grön Göteborgsdiesel snuvar Putin på miljarder

Klimatutmaningen är vår tids största utmaning. Samtidigt känner vi allt mer av den ökade oron i världen, inte minst i vårt närområde med Ryssland som börjar agera allt mer hotfullt. Det blir därför extra intressant att göra åtgärder där det går att möta dessa hot samtidigt. Ett utmärkt exempel på det är…

Läs hela artikeln på Expressen, klicka här!