Hur framtidens hållbarhetsutmaningar blir affärsmöjligheter

Klimatförändringar, resursbrist, befolkningstillväxt, förstörda ekosystem… Listan kan göras lång på trender som i allt högre grad påverkar våra liv. Dessa så kallade ”megatrender” påverkar också företagen och företagens affärer, och hållbarhet och CSR (”Corporate Social Responsibility”, ungefär ”företagens samhällsansvar”) är i dag välkända begrepp i näringsliv och samhällsdebatt.

Tillsammans med 7 andra västsvenska företag av olika storlekar och branscher har Erlandsson deltagit i ett framtidsprojekt om stora trender och utmaningar som även kan innebära stora affärsmöjligheter.   

Läs mer om projektet på Johanneberg Science Park, http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/16908

Intyg Hållbara Affärsmodeller