ISO 14001

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för ett företag. Att det genomförs ISO 14001 revision på Erlandsson Bygg innebär flera fördelar för företaget gentemot andra företag. Detta miljöarbete:

 • förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld
 • ger goodwill
 • ger effektiva kostnadsbesparingar
 • bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft

Ett framgångsrikt miljöarbete innebär också att arbetet måste kommuniceras effektivt. En ISO 14001 certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att Erlandsson Bygg lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 14001:2004 och är granskade mot ISO 17021 ” ledningssystem för certifieringsorgan” av SWEDAC.

 

Varför ISO 14001?

Fördelar med en miljöcertifiering:

 • Effektivare användning av material, energi och avfallshantering
  – ger lägre kostnader·
 • Personalen blir delaktig i miljöarbetet
  – ger kunskap och motivation
 • Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
  – ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget
 • Systematik och dokumentation
  – ger ordning och reda
 • Marknadsfördelar
  – vi ser allt oftare att ett iso-certifikat för ISO 14001 ger klara marknadsfördelar
 • Förtroende mot kunder
  -en miljöcertifiering mot ISO 14001 inger förtroende och skapar bättre intern ordning

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att Erlandsson Bygg tar ansvar för miljön.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ett företag och dess ledningssystem.