ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande (SR). Den definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 ger stöd och vägledning till alla typer av organisationer, oavsett storlek, verksamhet och plats, att översätta principer för socialt ansvarstagande till praktiska åtgärder och best practice. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.

Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor. Standarden innehåller rekommendationer (inga krav) och det går alltså inte att certifiera sig mot standarden. Standarden innehåller bland annat:
•  Koncept, termer och definitioner
•  Bakgrund, trender och utmärkande drag
•  Principer och rutiner
•  Kärnområden och frågeställningar
•  Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
•  Identifiering av och samverkan med intressenter
•  Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.