ISO 45001 (OHSAS 18001)

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Under 2018 ersätter ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet.

Kraven i ISO 45001
ISO 45001 innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl de efterlevs. Kapitel fyra till tio specificerar krav på följande områden:

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar


Övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001

ISO 45001 är en helt ny standard och skiljer sig på många sätt från OHSAS 18001. Framförallt är det större fokus på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. En annan stor skillnad, som kan underlätta övergången, är att den följer samma struktur som andra ledningsystemsstandarder från ISO.

Alla certifierade företag ska uppfylla de nya kraven tre år efter publicering, dvs senast 2021-03-12.

Inom Erlandsson Bygg går alla verksamheter succesivt över till den nya standarden.

 

Läs mer om ISO 45001 på Svenska Instituter för Standarder