Certifikat

Certifikat

Vi valde tidigt att miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall känna att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Vi förbättrar och vidareutvecklar ständigt företaget genom att två gånger om året låta en oberoende part granska verksamheten och vårt sätt att arbeta.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela företaget och är en av våra framgångsfaktorer. Våra produkter och tjänster skall alltid uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö.

Vårt motto –
Alla skall trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser. Det är då vi levererar kvalitet från hela organisationen.

Koncernenbolaget Erlandsson Bygg AB är certifierade enligt följande:

A3CERT

ISO 14001 Miljö
Standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar ”miljöcertifiering”. Kravstandarden ISO 14001:2004 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart.

ISO 9001 Kvalitet
Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar ”kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001:2008 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart.

OHSAS 18001 Arbetsmiljö
Standardserien OHSAS 18000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar ”arbetsmiljöcertifiering”. Kravstandarden OHSAS 18001:2007 definierar de krav som ledningssystemet för arbetsmiljö skall uppfylla för att vara certifierbart.

SPT
Scandinavium Petroleum Technic Assosiation Nordiska Branschorganisationen för företag som levererar tjänster, material och entreprenader till drivmedelsanläggningar. SPT:s medlemsföretag representerar en rad olika delbranscher såsom hydraulik, elinstallation, elektronik, bygg och entreprenadverksamhet, rörinstallationer, produktförsäljning, kontroll av installationer och cisterner, produkttillverkning, konsultation och miljökontroll/saneringar – alla med inriktning mot små och stora bensinstationer och drivmedelsanläggningar. Organisationen har funnits sedan 1973.

GVK AB Svensk våtrumskontroll
Varje år drabbas Sveriges villor och fastigheter av vattenskador som kostar den enskilde ägaren tiotusentals kronor. Ända sedan GVK, bildades 1988 har stiftelsen arbetat för att minska vattenskadorna i våra våtrum. Stiftelsen GVK har genom sina auktoriserade företag med specialutbildad personal byggt upp en bred kunskapsbas. GVKs länskontrollanter utför kvalitetskontroller på utförda arbeten vilket bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar.
I stiftelsen ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges Bostadsrätts Centrum SBC, VVS Företagen, Golvbranschen GBR,

BI Förbundet Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3100 medlemsföretag, bygg-, anläggnings- och specialföretag. Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. I sådant syfte har förbundet särskilt att driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden.

AAA
Är ett Soliditets och kreditvärderingssystem. Det är 100 000-tals företag som dagligen tar hjälp av vårt kreditvärderingssystem för att snabbt fatta säkra och lönsamma beslut. Företagen kan göra affärer med alla och ser genom rating och rekommenderad kreditgräns när de bör begära förskottsbetalning, begränsa eller öka kreditbeloppet. AAA är ett soliditets kreditvärderingssystem som baseras på en mängd beslutsregler. Modellen erbjuder en bred tillämpning i både kredit- och marknadssammanhang som till exempel kreditgivning, prospektsökning och upphandlingar.

ID06 – Identifikationsbricka och mycket mer.
ID06 är en obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.