Kompletterande bygg

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. En del i detta är att vi själva kan försörja oss med specialkompetens på områden som plåtslageri, smide och prefab.

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. En del i detta är att vi själva kan försörja oss med specialkompetens på områden som plåtslageri, smide och prefab.

Erlandsson Bygg har en särskild avdelning med specialiserade yrkesmän för att kunna försörja processen med kompetens. Vi har egen personal för plåtslageri och smide samt två kompletta hallar där vi prefabricerar väggblock. 

Vår golvavdelning är en av våra specialavdelningar. Här jobbar professionella fackmän för att smidigt kunna bilda ett team för att individuellt kunna anpassa uppgiften.