Koncern

Erlandssonkoncernen, Holding, omfattar idag entreprenadverksamhet samt även fastighetsutveckling och förvaltning. Bolagets löpande omsättning med dotter- och systerbolag är idag cirka 6,5 miljarder kronor. Koncernens huvudkontor ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.
Erlandsson Bygg AB ingår i koncernen där Tomas Erlandsson är VD. Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet.