”Konkurrensverket: Bra att få klarhet om upphandlingar”

Konkurrensverket välkomnar att orimligt låga anbud i en upphandling i Göteborg prövas i domstol.

Fyra västsvenska byggföretag har överklagat att deras anbud uteslutits av Göteborgs stads upphandlingsbolag, som anser att anbuden är för låga.

– Det är bra om vi kan få klarhet i vilka situationer som den upphandlande myndigheten har rätt att utesluta anbud, säger Magnus Johansson, jurist på Konkurrensverket vid avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling.

Lyssna mer här i Sveriges Radio P4 Göteborg.