Åt Sollentuna kommun bygger vi en ny idrottshall med en spelplan på ca 20x40 meter med tillhörande redskapsförråd, omklädningsrum, entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall, omklädningsrum och  lärarrum.

Med start hösten 2017 bygger vi Kv Kvarnseglet 3 & 4 i Rinkeby. Totalentreprenaden omfattar 106 stycken hyresrätter fördelade på tre huskroppar.

Nu tar Erlandsson ytterligare ett steg i visionen att använda fossilfritt drivmedel fullt ut och utökar nu från arbetsbilar till att även inkludera tjänstebilar.

Vi fortsätter samarbetet med Lindbacken Fastigheter HB genom att tillföra ytterligare en förskola i området.

Erlandsson Byggs första säkerhetsvecka utfördes den 28 april till den 5 maj i Stockholm där alla anställda, så väl från Entreprenad som ROT-Byggservice deltog i olika sammanhang.

Foto: Abako arkitektkontor AB

I väntan på en helt ny arena, planerad senast 2023, får Scandinavium nu först en gedigen renovering som ska hjälpa Göteborg att behålla sin plats som evenemangstad.