Dotterbolag säljer aktier till Balder

Erlandsson Bygg Projektutveckling Väst AB, ett helägt dotterbolag till Erlandsson Bygg, genomförde idag en affär där vi sålde ¼ -del av aktierna i Hammerö Fastighetsutvecklings AB till ett av Balders samägda bolag med 6e AP-fonden.

Detta ökar möjligheterna till att kunna producera bostäder på Hammarö, söder om Kungsbacka, där vi nu är en prioriterad byggare för Balder och för kommunen säkerställer det kapaciteten till att kunna producera bostäder i snabb takt. Fastigheten ägs sedan tidigare tillsammans med Eksta Bostads AB och Hammerö Fastighetsutveckling AB. Parterna är mycket positiva till försäljningen.

Området är i anslutning till tätorten Kungsbacka och är 185000 m2 och spelar stor roll för Kungsbackas bostadsutvecklingspotential.