Erlandsson bygger studentbostäder åt Akademiska Hus i samverkan

Erlandsson bygger Electrum 1, ett projekt åt Akademiska Hus som rymmer 72 stycken nya studentlägenheter i Kista. Två huskroppar ska länkas ihop med en befintlig byggnad, översta våningen kommer att sträcka sig över de befintliga flyglarnas tak. Det är av största vikt att projektet utförs på ett hållbart sätt med höga krav på yt- och kostnadseffektivitet.

Ansvarig affärsområdeschef Mattias Holm säger: Det är spännande att inleda ett samarbete med en för oss ny kund, extra roligt är det att vi tilldelades projektet i huvudsak tack vare vår organisation och våra processer i genomförandefasen; planering, inköp, logistik, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och utförande.

Projektets uppskattade volym är 80 miljoner och beräknas vara färdigställt för studenternas inflyttning under våren 2020.