Nybyggnation av 109 lägenheter i Borlänge kommun har preliminär byggstart under första kvartalet 2018. Det blir 11 fristående byggnader med teknikutrymme och carport. Objektet utförs i flera etapper.