Objekt: Kopparbergsvägen 55, Grängesberg inom fastighet Bergslagsbanan 5:5.
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Den nya verksamheten blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt.

Lägenheter på plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten. Färdigställande Q2 2018.