Erlandsson har ingått ett samverkansavtal med Conlega AB där Brf Svavelstickan är det första projektet i den projektportfölj som Conlega har skapat för de kommande åren. Det goda samarbetet började med de toppmoderna bostäderna i Kimstad Kyrkby, utanför Norrköping.

Arkitektens tankar.

Brf Svavelstickan har ett unikt läge i Ljura. Som sista hus längs Ljuragatan är det beläget i parken, med ett fritt läge utan insyn och samtidigt med närhet till kommunikationer.

I Ljura kan vi se en bostadsbebyggelse från 1950-talet av hög kvalitet. Här finns en omtanke både i planeringen av området och för detaljerna. Det finns sociala gårdar som kan användas av grannarna och samtidigt har man nära till större parker. Det är något vi har velat knyta an till och bygga vidare på, men samtidigt skapa en arkitektur som är samtida, modern och specifik för platsen. Ett projekt som tar vara på det unika läget och omsätter det i arkitektur av hög kvalitet.

Bostäderna är fördelade på två volymer, sammanbyggda med en lättare trästruktur. Vi ramar in gården för att skapa det sociala gårdsrummet, och samtidigt en öppenhet mot parken. Från det sociala gårdsrummet finns alla lägenhetsentréer och större sittgrupper. Parken ansluter gränslöst till fastigheten, husen blir parkens naturliga avslut i söder.

Volymerna är putsade i en ljusgrå kulör, en materialbearbetning som knyter an till områdets 50-talsbebyggelse. Loftgångar, broar och balkonger är av massivträ och glas, eftersom vi velat använda miljövänliga och långsiktigt hållbara materialval. 

Lägenheterna är ljusa med fönster från minst två väderstreck. I det öppna läget i söder och mot de fria vyerna mot parken finns generösa balkonger och uteplatser i markplan.