Vi fortsätter samarbetet med Lindbacken Fastigheter HB genom att tillföra ytterligare en förskola i området. Det är en kopia av den tidigare förskolan vi levererat.

Hundra nya förskoleplatser för våra yngsta medborgare till de som strax ska lämna för grundskolan. Entreprenaden omfattar två separata byggnader, en huvudbyggnad och ett annex.

Entreprenadvärdet är på ca 24 miljoner kronor.