Erlandsson Byggskadeservice i Stockholm har fått förtroendet att ny-producera flerbostadshus med 6 lägenheter efter en total brand.