Åt Sollentuna kommun bygger vi en ny idrottshall med en spelplan på ca 20x40 meter med tillhörande redskapsförråd, omklädningsrum, entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall, omklädningsrum och  lärarrum.

Med start hösten 2017 bygger vi Kv Kvarnseglet 3 & 4 i Rinkeby. Totalentreprenaden omfattar 106 stycken hyresrätter fördelade på tre huskroppar.

Erlandsson Byggs första säkerhetsvecka utfördes den 28 april till den 5 maj i Stockholm där alla anställda, så väl från Entreprenad som ROT-Byggservice deltog i olika sammanhang.

I helgen spelades Attunda cupen med 112 lag och över 350 matcher. Det nyinstiftade fairplay priset delades ut till Viggbyholms flickor 10 och Norrtulls SK P10 för fina laginsatser.

Erlandsson Bygg i Stockholm går in som huvudsponsor till Sollentuna FK i år...

Det blir Erlandsson Bygg i Stockholm som bygger den nya bilanläggningen vid Smista Allé i Segeltorp.

Erlandsson Bygg i Stockholm ska införa de elektroniska skyddsronderna, tillbuds och olycksrapportering i samtliga projekt från årsskiftet 2016/2017.

Tobin Properties väljer Erlandsson Bygg i Stockholm AB för byggnation av ”Äril”, Tobin Properties projekt i Norra Djurgårdsstaden som omfattar 76 premiumlägenheter, förskola samt era butiks- och cafélokaler.