Erlandsson Bygg som nyss blivit huvudpartner till Djurgården Hockey var värd för gårdagens match när de spelade mot Malmö.

Vi är glada över att berätta att vi blivit huvudpartner till Djurgården Hockey.

Lördagen den 26 augusti bjöd på vackert väder, nöjda kunder, elever och Vaxholmsbor.

Med start i augusti 2017 bygger Erlandsson Bygg i Stockholm 69 stycken lägenheter fördelade på sex trapphus åt en för oss ny beställare, Bonava.

I augusti påbörjas nyproduktion av två stycken konceptförskolor båda i två våningsplan med utesov och tillhörande förskolegård. Arbetena utförs på totalentreprenad i Haninge och den totala ytan är ca 2600 kvm till en volym av ca 100 miljoner.

Åt Sollentuna kommun bygger vi en ny idrottshall med en spelplan på ca 20x40 meter med tillhörande redskapsförråd, omklädningsrum, entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall, omklädningsrum och  lärarrum.

Med start hösten 2017 bygger vi Kv Kvarnseglet 3 & 4 i Rinkeby. Totalentreprenaden omfattar 106 stycken hyresrätter fördelade på tre huskroppar.