Antalet våningar skiljer sig mellan huskropparna och i hörnet Rinkebysvängen/Rinkeby Allé byggs det högsta huset som består av åtta våningar med lokaler i bottenplan. Garage placeras under mark och gård samt lekplats anläggs.