Erlandsson Bygg klarar Svanens krav och färdigställer sitt första Svanenmärkta hus. 

Kvarteret Topplocket i Sollentuna med 120 hyresrätter har nu färdigställts enligt Svanens tuffa krav. De omfattar allt från att takstolarnas trä inte kommer från skyddsvärda skogar till att golv inte innehåller farliga kemikalier. Förutom en kontrollerad hälsosam inomhusmiljö är byggnaden också mycket energieffektiv.

- Det är mycket glädjande att vi får med oss en sådan kraftfull aktör som Erlandsson Bygg när det hållbara Sverige ska byggas, säger Xenofon Lemperos, husexpert på Miljömärkning Sverige. 

- Vi ser idag en ökad efterfrågan på certifiering och har tidigare byggt Miljöbyggnad Guld som exempel. Vi tror att det inom en snar framtid kommer krav från marknaden om miljömärkning av alla boendeformer. Utöver kraven vill Erlandsson Bygg bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jenny Moberg, verksamhetsutvecklingschef på Erlandsson Bygg i Stockholm AB. 

Erlandsson Bygg i Stockholm kan nu bygga Svanen-märkt som totalentreprenör och avser också att certifiera kommande projekt i egen regi. Sollentunahem är beställare av husen som har Svanen-certifierats. Erlandsson ser det som positivt att beställare ställer krav på miljömärkningar och därmed bidrar till långsiktighet och seriositet i branschen.

 

Mer om Svanenmärkt byggande

Idag har 13 bostadsföretag, varav flera av Sveriges största, licens för att bygga Svanenmärkta flerbostadshus, småhus och förskolor/skolor. Efterfrågan på Svanenmärkt byggande ökar stadigt. På drygt två år har antalet Svanenmärkta hus som är under uppförande ökat från 618 bostadsenheter till drygt 8 000 bostadsenheter. 96 % av svenska konsumenter känner till Svanen.