Företaget grundades i Uppsala 1964 av Bertil Eriksson. Idag är sonen Stefan Eriksson vd.

Om- och tillbyggnad av Odensala förskola fortskrider.

Entreprenaden startar i april och slutförs under augusti 2013.

Torsdagen den 26 september kl. 14.00 tar kommunalråd Yvonne...

På torsdagseftermiddagen togs det första symboliska spadtaget för de planerade hyresrätterna i Norrboda.