Arbetet med byggnationen av K57 Rosendal innehållandes 160 lgh, 4 lokaler samt parkeringsgarage åt Aros Bostadsutveckling har påbörjats.

Erlandsson Bygg i Stockholm AB har vunnit upphandlingen för byggnation av förskolan Forskaren i Sundbyberg. Erlandsson kommer att uppföra den nya förskolan Forskaren på uppdrag av Sundbybergs stad. Förskolan beräknas vara färdigställd i december 2017.

Grävningarna för grunden var redan igång, men nu har även det stora byggprojektet fått ett symboliskt första spadtag.

Wedels Fastigheter utvecklar tillsammans med Erlandsson Bygg 36 stycken moderna bostadsrättslägenheter i centrala Kungshamn. Beräknad inflytt är under 2018.

Erlandsson Bygg i Öst uppför cirka 160 moderna topplägenheter på uppdrag av Aros Bostad i Uppsalas nya stadsdel Rosendal.

Det blir första byggnaden i sitt slag i Sverige och samtidigt ett stort steg för miljön. Kolla Parkstad i södra Kungsbacka är en helt ny stadsdel.