Butikslokaler och 24 lägenheter ska byggas. Nästa höst ska byggnationen vara färdig och klar för inflyttning och öppning av butiken.

Riksdagspolitiker reagerar nu på Erlandssons initiativ att använda HVO100 i två arbetsfordon.

HVO 100 är ett fossilfritt miljöbränsle och ska fungera som ett substitut till diesel. Erlandsson Bygg AB har som första bolag i Sverige träffat avtal om att börja använda HVO 100 i sina personbilar och arbetsfordon.

HVO 100 är ett fossilfritt miljöbränsle och ska fungera som ett substitut till diesel. Erlandsson Bygg AB har som första bolag i Sverige träffat avtal om att börja använda HVO 100 i sina personbilar och arbetsfordon.

Erlandsson Bygg AB har under de senaste månaderna landat flera större byggprojekt i stora delar av Sverige. Under årets första kvartal har företaget kontrakterat nya projekt för cirka 1,5 miljarder kronor.

Den varselväst för arbetsledaren på byggarbetsplatser som Erlandsson Bygg tillsammans med BI tagit fram, finns nu på marknaden. Se västen i SBUF:s informationsfilm om nödlägesövning hos OF Bygg. Klicka här.