Om

Detta är Erlandsson Bygg.

Vi är din kompletta samarbetspartner!

Det finns tre nyckelord som mer än något annat kännetecknar företag inom byggbranschen idag: kunnande, förtroende och effektivitet. För oss inom Erlandsson Bygg AB är det där något som sitter i ryggmärgen sedan generationer tillbaka. Vi vet att det bara är kundens framgång som är vår framgång.

Vår verksamhet består av samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice som om- och nybyggnader med total- och generalentreprenader. Våra kunder finns inom stat, kommun, försäkringsbolag och privata fastighetsägare.

Som kund märker du snart att vårt genuina kvalitetstänkande är något som delas av alla oss som jobbar i bolaget. Vi känner oss stolta över att vara ”Erlandssonare”. Vi är kända för att vara det lokala företaget med de korta beslutsvägarna – men med det stora bolagets resurser. Och den vägen tänker vi fortsätta på!

Våra portar är alltid öppna för dig som vill komma förbi för en pratstund och en kaffe. Stort eller litet projekt spelar ingen roll – den nära och obyråkratiska kontakten med dig som kund är alltid den grund vi bygger kvalitet på!

Välkommen till Erlandsson Bygg AB!

Erlandsson Bygg - Erlandssonare

Vår vision

Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Bredd
Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter.

Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Närvaro Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.

Värderingar

Laganda - att individen skapar gruppen
Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

Ansvarsfullhet - vi håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

Personlighet - att känna yrkesstolthet
Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En Erlandssonare trivs och är engagerad i det hen gör.

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Erlandsson Bygg har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi lever upp till lagstiftningen inom miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor.

Läs mer om CSR

Historia

Byggmästaren Karl-Erik Erlandsson startade byggverksamheten på 1950-talet i Kungsbacka och företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson. Erlandsson Bygg AB ingår i koncernen Erlandsson Holding AB där Tomas Erlandsson är VD. År 2018 budgeterar vi en omsättning på ca 5,6 miljarder kr och 1300 medarbetare i Erlandsson Bygg och dess systerbolag.

Bolaget startade i Kungsbacka, söder om Göteborg och har idag utvecklats till att täcka hela västkusten, Skåne, Mellansverige, Mälardalen och Dalarna. En del av tillväxten har skett genom förvärv. Vi har idag delat upp regionerna i sex dotterbolag; Erlandsson Bygg i Syd, Stockholm, Mitt, Dalarna, Öst och Väst.

Stort eller litet projekt spelar ingen roll, den nära och obyråkratiska kontakten med dig som kund har alltid varit den grund vi bygger kvalitet på.