I vår Youtubekanal Erlandsson Bygg AB finner du videoklipp och filmer. Se och upplev Erlandsson Bygg AB här.

Erlandsson Bygg tog tillsammans med BI nyligen fram en ny varselväst för byggarbetsplatser. Nu börjar västen synas ute på marknaden. Se SBUF:s informationsfilm om nödlägesövning här. Klicka här.