Region Stockholm – Byggskadeservice

Tryggt, smidigt och enkelt. Erlandsson är idag störst i Sverige på arbete med försäkringsskador.

Du skall vara trygg och nöjd när du låter oss sköta Er skadehantering.  Byggskadeservice arbetar nära kunden när olyckan är framme.  Vi har sedan många år varit specialiserade på byggskador, vilket har gett oss en gedigen erfarenhet som våra kunder värderar högt.  Vi arbetar bland annat med Brand- och vattenskador, inbrottskador, frysskador och naturskador.

Vana att ta hänsyn

Våra kunder är försäkringsbolag, förvaltningar, fastighetsägare och försäkringstagare vilket oftast innebär att vår arbetsplats är hemma hos den skadedrabbade.  Därför är det stor prioritet av vår personal att ta ansvar, visa hänsyn och respekt på skadeplatsen.

Smidigt och enkelt

Vår handläggare/projektledare utför skadebesiktning oftast tillsammans men den skadelidande, gör en kostnadskalkyl/kostnadsuppskattning på skadan och när alla kostnader är godkända startar vi skadereparationen.  Efter ett avslutat ärende stämmer vi av med kunden och stänger skadan.

Att följa byggnormer och bransch rekommendationer är självklart liksom att företaget samt våra underleverantörer är auktoriserade på GVK, PER, Säkervatten mm.  Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare kontinuerligt genom externa och interna utbildningar.