Reklamation

Erlandsson Bygg jobbar med att utveckla kvalitetstänket i alla led. Detta är ett sätt för att uppnå ledningens mål med 100% kundnöjdhet.

Klicka till din region. Där hittar du ett enkelt verktyg för att anmäla reklamationer. Det underlättar både för dig och för vidare kommunikation från vår sida. Tack!