SBUF informerar om nödlägesövning

Erlandsson Bygg tog tillsammans med BI nyligen fram en ny varselväst för byggarbetsplatser. Nu börjar västen synas ute på marknaden. Se SBUF:s informationsfilm om nödlägesövning här.